ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾದ   /  

We intiated an web based service to inform crime related activites immediately to police.

We introduced new online application for public to inform traffic rules violations with photo.

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ / ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

img

The Superintendent of Police Few Words

We are duty bound to upheld the rule of law and protect the Indian Constitution. We must create feeling of safety in the minds of the citizen & fear in to the heart of law breakers.
Dr.Ashwini M, IPS


Mobile Apps & Services

We are initaited digial application services to give better policing. Use it to get better services from us .

Police Station Mitra

Mobile Application

Auto Mitra

Mobile Application

FIR Search

Search Link

Online Information

Online Application

Police Blog

Blogspot Link

KSP APP

Moblie Application

Passport Status

Passport Seva

Citizen Centric

Portal Link

Visitor Counter

Shivamogga Police's Popular Videos

There are a number of police services, one should explore. Watch More Videos